اطلاعیه :
  • درگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان در دست ساخت می باشد.
گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

از جنابعالی به عنوان فردی مراجعه کننده به واحدهای دانشگاه تقاضا می شود هر یک از شاخص ها را به دقت مطالعه نموده، میزان موافقت خود را با انتخاب گزینه مناسب، اعلام فرمایید. پیشاپیش مراتب سپاس خود را برای بهره مندی از نظر و وقت گران بهای شما اعلام می داریم.

پاسخ گوی محترم، چنانچه تاکنون برای برآورده شدن نیازهای اداری و فعالیتهای سازمانی به واحد ارزیابی شونده مراجعه حضوری یا غیرحضوری نداشته اید، گزینه “نظری ندارم” را انتخاب نمایید.

منظور از همکار: فردی است که هیچ قدرت رسمی و اختیاری نسبت به او ندارید.

منظور از مراجعه کننده: فردی است که برای برآورده شدن خواسته ها و نیازهایش به افراد شاغل در یک واحد یا بخش اداری دانشگاه مراجعه می کند. مانند دانشجو، کارمند، عضو هیات علمی.


لطفا از لیست ذیل حوزه مربوطه را جهت نظرسنجی خود انتخاب نمایید.

* معاونت اداری و مالی

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه دامغان است.

Powered by keepvid themefull earn money